تخمین قیمت

نوع پروژه را وارد کنید
حوزه تخصصی پروژه را وارد کنید
فوریت پروژه را وارد کنید
نوع خدمت قیمت توضیحات
خدمات و تعرفه ها

هاوبیر ارائه دهنده خدمات آنلاین پژوهشی، مقاله نویسی،‌ پایانامه و بورس تحصیلی به دانشجویان:

  • 1. پذیرش و چاپ مقاله ISI
  • 2. پذیرش و چاپ مقاله JCR
  • 3. چاپ مقاله علمی و پژوهشی
  • 4. رفع ایرادات داوری
  • 5. پارافریز مقاله (PARAPHRASE)
  • 6. رفع سرقت علمی یا پلاجریزم
  • 7. حروف چینی و صفحه آرایی
  • 8. ویرایش و بازنویسی
  • 9. تهیه و ساخت پاورپوینت
  • 10. تبدیل پایان نامه به کتاب